Tekst/melodi: Ingebjørg Bratland

 

Av og til når ljoset sloknar

og ingen her kan sjå

Ja, då tel eg stjernene

som berre me to såg

 

Eg skal døyve di sorg med min song

om ikkje i dag, så ein annan gong

 

Av og til når kvelden skumrar

og ingen er deg kjær

Ja, då høyrer du min song

så veit du eg er nær

 

Eg skal døyve di sorg med min song

om ikkje i dag, så ein annan gong