Tekst/melodi: Ingebjørg Bratland

 

Me sat ved fjorden

Eg såg på deg før eg sa:

“No dreg sommaren,

og det må også du”

 

Skyene drog raskt avstad

Bølgjene mørkare enn dei plar

Det var slik eg lika det

men du, du gjorde ikkje det

 

Du vende andletet vekk

burt i frå ljoset

eg ville også det,

men det var ikkje rom for det

 

Vil du ha det

Kom å ta det

før eg mistar all forstand

 

Kan ikkje få deg til å sjå meg

men ein ting før du går

kan du slukke ljoset nå

 

Du fann meg alltid att

eg sat der eg alltid sat

song dei songane som eg plar

men du høyrde ikkje det

 

Du vende andletet vekk

burt i frå ljoset

eg ville også det

men det var ikkje rom for det

 

Vil du ha det

Kom å ta det

før eg mistar all forstand

 

Kan ikkje få deg til å sjå meg

men ein ting før du går

kan du slukke ljoset nå

 

No skal eg aldri, aldri, aldri meir

sjå deg i augo

å seie…