T: Ingebjørg Bratland

M: Ingebjørg Bratland/Martin Sjølie

 

Kjære deg som spinn

går her rundt i ring,

svelger tårene

løgner krev

For neonskilt og du

lyser like tru,

til de sluknar ut

seint ein kveld

 

Du veit ute der seglar ein bror

og himmelrand er likedan

over deg og han

Når det blese kaldt over deg og bror

 

Tigeren i natt

han du hata glatt

Han skyr ingenting,

ser du spring

 

Du kan ei temme han,

slik som sjømenn kan

aldri be om fred

frå bølgene