T: Ingebjørg Bratland

M: Ingebjørg Bratland/Martin Sjølie

 

Solskinn det kledde deg bra

men du springe i frå

i frå lyset og inn til deg sjølv

Aleine heime, der ingen spør etter kakk

 

sjå alle sammen reiser seg

kun for deg

Ser du det?

 

Sjå stjerna no ho dette ned

kun for deg

I år

 

Siste sigaretten du tok

blei i år som i fjor

Du lot tanken streife forbi

som gamle venner du har på si